บทความพระพุทธศาสนา

ดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้ห่างไกลจากปัญหาสุขภาพ

18 กันยายน 2015 | สุขภาพ

สูงวัย” ภาวะนี้ไม่มีใครอยากเจอะเจอหรือไม่อยากให้ถึงเวลานั้น หลายคนทำทุกวิถีทางที่จะชะลอร่างกาย และยืดอายุเวลาให้ไปถึงช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้

แต่ใครบ้างที่จะต้านทานการเดินทางของกาลเวลาได้ ความเป็นไปของชีวิตและร่างกายคนเราก็เช่นกัน ด้วยความที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายสิบฤดู สักวันหนึ่งก็ต้องถึงเวลาของ “สูงวัย” เข้าจนได้ เรามาดูกันว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับร่างกายน้อยๆ ของเราๆ ท่านๆ  

ดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้ห่างไกลจากปัญหาสุขภาพ

ผู้สูงวัย หมายถึง…

“ผู้สูงวัย” หมายถึง ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และส่วนใหญ่เป็นวัยที่มาพร้อมกับความเสื่อมถอยของร่างกายโดยการเปลี่ยนแปลงที่มักพบในผู้สูงวัย ได้แก่ ตาพร่ามัว การทำงานของระบบทางเดินอาหารช้าลง ย่อยช้า การขับถ่ายช้า ข้อเสื่อม กระดูกบาง สมองฝ่อ หลอดเลือดแข็งตัว ตีบตันและผิวหนังหย่อนยาน เป็นต้น

โดยสามารถแบ่งกลุ่มโรคที่มักจะเกิดในผู้สูงวัยจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มโรคที่พบได้ตั้งแต่ยังไม่ถึงวัยสูงอายุ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมอง โดยโรคเหล่านี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากอายุโดยตรง แต่เกิดจากการละเลยการดูแลสุขภาพ เช่น สูบบุหรี่ ความอ้วนและความเครียด เมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเพิ่มขึ้น อีกกลุ่ม คือ กลุ่มโรคของผู้สูงอายุ เช่น สมองเสื่อม กระดูกพรุน ข้อเสื่อม โรคในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น โรคของผู้สูงอายุมักจะเป็นโรคแอบแฝง คือ มักจะไม่ค่อยมีอาการแสดง และผู้สูงอายุมักไม่ค่อยรู้ตัวว่าเป็นโรคนี้อยู่ ได้แก่ โรคกระดูกพรุนและภาวะสมองเสื่อม 

ดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้ห่างไกลจากปัญหาสุขภาพ

1.โรคกระดูกพรุน คือการเปราะบางลงของกระดูก ทำให้กระดูกหักได้ง่ายกว่าปกติ โรคนี้ไม่มีอาการทำให้ไม่ทราบว่ากระดูกได้บางลงไปมากแล้ว จนกระทั่งหกล้มหรือเกิดการกระแทกแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้กระดูกหักได้

2.ภาวะสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการผิดปกติที่ส่งผลต่อการทำงานของสมอง มีลักษณะเด่น คือ ความจำที่แย่ลง หลงๆ ลืมๆ โดยอาการเตือนภัยของสมองเสื่อม ได้แก่ ลืมจนกระทบชีวิตประจำวัน มีปัญหาในการวางแผนหรือการแก้ปัญหา มีปัญหาในการทำกิจกรรมที่คุ้นเคย มีความสับสนกับสถานที่และเวลา มีปัญหาในการใช้ภาษา นึกคำไม่ออก มีปัญหาในการมองรูปหรือภาพหลายมิติ ทำของหายและไม่สามารถจำได้ 

ดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้ห่างไกลจากปัญหาสุขภาพ

อย่างไรก็ดี ภาวะสมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุมีทั้งรักษาให้หายได้และไม่สามารถรักษาให้หาย แม้ว่าภาวะสมองเสื่อมบางชนิดอาจไม่สามารถป้องกันได้ แต่การใส่ใจดูแลตัวเองจะมีส่วนช่วยในการดูแลสมองให้มีสุขภาพดีในระยะยาวได้ เช่น การหมั่นมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อนฝูงและคนรอบข้าง ทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องใช้สมองและนอกเหนือจากเรื่องของกระดูกและสมองแล้ว ผู้สูงอายุควรดูแลร่างกายตนเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจ ระบบหลอดเลือด ระดับน้ำตาล และไขมันในเลือด หากพบความผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางรักษาและแก้ไขความผิดปกตินั้นโดยเร็วที่สุด

ผู้สูงอายุควรดูแลเรื่องของจิตใจให้มีสุขภาพจิตที่ดีอยู่เสมอ เพราะสุขภาพของจิตใจย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาพของร่างกายด้วย บริหารความเครียดให้มีน้อยที่สุด พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถชะลอร่างกายไม่ให้เข้าสู่ภาวะ “สูงวัย” ได้

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook