บทความพระพุทธศาสนา

รักในวัยรุ่น.. ใช่รักแท้หรือไม่?

21 พฤษภาคม 2015 | ความรัก

“ความรัก” เป็นสิ่งที่ใครต่างก็แสวงหา และต้องการครอบครอง ยิ่งวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยแห่งการแสวงหาย่อมต้องการครอบครอง แต่ความรักไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต

เพราะบางครั้งความรักก็กินไม่ได้ คุณค่าของคนมีมากกว่าแค่ความรัก การเรียนรู้จักกันจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสัมพันธ์ของการใช้ชีวิตร่วมกันจนสุดสายป่าน 

รักในวัยรุ่น.. ใช่รักแท้หรือไม่?

อะไรที่ทำให้คนต่างแสวงหารักที่แท้ สืบเนื่องมาจากความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ เป็นลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์อันดับที่ 3 ตามทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ของมาสโลว์ จึงเป็นความต้องการพื้นฐานที่อยู่ในเนื้อในตัวของมนุษย์ทุกคนที่ยากจะหาสิ่งใดมาทดแทนได้ และไม่ใช่เรื่องน่าอับอายที่จะเราจะต้องปกปิดความรู้สึกของตนเอง

ถ้าเราต้องการจะมีความรักในวัยเยาว์ ต้องเรียนรู้ด้วยว่า ความรักในวัยนี้เป็นเรื่องของความฉาบฉวย ไม่สามารถยึดถือได้ว่า เพราะส่วนใหญ่เราจะให้อารมณ์เป็นสิ่งที่กำหนดเหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้ามา เรายังไม่มีประสบการณ์ในชีวิตที่พอจะนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ ทำให้เราอาจตัดสินใจผิดพลาดไปบ้างบางครั้ง 

รักในวัยรุ่น.. ใช่รักแท้หรือไม่?

ดังนั้น เมื่อเรามีความรักในช่วงวัยรุ่น ปัจจัยที่สำคัญ คือ เราต้องไม่ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากนัก เมื่อมีปัญหาไม่สามารถเข้ากันได้ เราต้องเข้าใจว่า ความรักที่เกิดขึ้นเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งของวัย เมื่อไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ต้องมีหยุดและวางให้เร็ว หรือถ้าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงๆ  ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง เราควรหาที่ปรึกษาที่เป็นผู้ใหญ่พอ ที่เขาสามารถมองภาพทั้งหมดได้ ไม่ใช่ปรึกษาในหมู่เพื่อนด้วยกันเองเพียงอย่างเดียว

อีกด้านหนึ่งการปรึกษาหลายวัยก็จะดี แต่นั่นหมายความว่า เราเองต้องสามารถตัดสินใจได้ เมื่อได้ฟังความเห็นของทุกคน เพราะเราคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้รู้ปัญหาลึกๆ ของปัญหานั้นอย่างถ่องแท้ ถ้าเราต้องการแก้ไขปัญหาเราต้องเปิดใจที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อย่างไม่ตัดสินว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิด แต่เราต้องเดินหน้าในการแก้ไขปัญหา 

รักในวัยรุ่น.. ใช่รักแท้หรือไม่?

ความรักในวัยรุ่น อาจรวดเร็วตามภาวะอารมณ์ในการตัดสินกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นๆ เราควรรู้จักตัวเองให้มาก และรู้จักการระงับอารมณ์ของเราให้ได้ ลุกขึ้นมามองปัญหาเช่นคนนอก วางใจเมื่อแก้ปัญหาไปแล้ว เพราะความรวดเร็วของการตัดสิน ทำให้หลายคู่ไม่สามารถยืดอายุการครองคู่กันได้ยาวนานนัก

จึงทำให้เห็นว่า การมีคู่รักตั้งแต่เยาว์วัยจึงเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้เห็นว่า รักแท้จริงในวัยรุ่นก็คงเป็นเรื่องยากมาก เพราะต้องฝึกภาวะด้านอารมณ์เพิ่ม เพื่อมองให้กว้าง มองได้ลึก เมื่อเติบโตทางความคิดจะทำให้เราเติบโตทางด้านความรักด้วยเช่นกัน

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook